Teambuilding

Wij geven verschillende soorten teamtrainingen. Hierin versterken we de samenwerking binnen een team. We creëren een veilig klimaat waarin iedere medewerker zichzelf durft te zijn. In de trainingen gaan we uit van een waarderende benadering. We kijken waar de talenten van de teamleden liggen. Wat hun kracht is. Wat hun interesses en drijfveren zijn. Deze versterken we. Stimuleren we. Brengen we samen. Dat geeft nieuwe energie, saamhorigheid en nieuwe kracht.

Maatwerk
Een teamtraining is altijd maatwerk. We sluiten aan bij de kenmerken van het team. Hoe zit het team in elkaar? Hoe gaan de medewerkers met elkaar om? Hoe communiceren ze met elkaar? Daarom voeren we altijd eerst een intakegesprek met de teamleider. Ook zijn we een keer aanwezig bij een teamoverleg.  Daarna ontwikkelen we een trainingsprogramma dat helemaal aansluit bij de ontwikkelbehoeften van het team. Uiteraard evalueren we de training met het team. Is het doel bereikt? Is het team sterker geworden? Hoe kan het team zich verder ontwikkelen?

Meer weten?
Bel of mail ons voor een persoonlijk gesprek. Wij komen graag bij je langs!

Fields marked with a * are required.