Feel YourVibe

Wij geloven dat je als mens zelfsturend kunt zijn. Dit betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen geluk en persoonlijke groei, onafhankelijk van de mensen en de dingen die om je heen gebeuren. In de praktijk hebben veel mensen te maken met belemmerende of beperkende gedachten en patronen. YourVibe richt zich op het proces van bewustworden en vervolgens het loslaten van deze gedachten en patronen. Hierdoor ontstaat energie en ruimte voor geluk en plezier.